TJÄNSTER

VÅR

FILOSOFI

 Vi är en inhouse-byrå med stor kärlek för utveckling av elektronikrelaterade produkter.


Tanken bakom att vara in inhouse-byrå är att skapa fler +värden när ditt projekt tas omhand om utav en +ingenjör omringad av andra mångdiciplinerade ingenjörer involverade i vitt skilda projekt. Det ger nya infallsvinklar och korspollinering av kreativa lösningar. Vi ser detta fenomen dagligdags och kunder som kommer till oss förstår vad vi menar. Vår ambition är att samla så många moment som möjlighet under ett tak och därmed kunna ta dig och din produkt med fart ut mot marknaden. 

Förutom kompetenta utvecklare förtjänar en fantastisk produktidé bra projektering, tydliga specifikationer och god finansiering för att få ges en rättvis chans på marknaden.


Vi hjälper dig vara det kritiska ögat genom hela utvecklingen och sätta upp det stöd du behöver löpande eller stötvis i ditt projekt.

Vi har många lyckade erfarenheter i att söka kapital genom både privata och publika finansieringsalternativ. Ditt projekt ska inte behöva stå still på grund av pengar.

PROJEKTERING, SPECIFIKATION &

FINANSIERING

ELEKTRONIK

UTVECKLING

Vår kärnverksamhet är elektronikutveckling. Det är här vi glänser och skapar magi. 

Vi sysslar med detta på både arbetstid, fritid och vi stoltserar gärna med vår nördiga sida. Vi får ofta fina kommaterar om vår arbetsmiljö som reflekterar tydligt vilka vi är som personer och det återspeglas även i den omsorg och tankekraft vi lägger i elektronikutvecklingen.

Arbetar man med elektronik så måste man ha medvetna processer som styr utvecklingen från början till slut. Samtidigt är det viktigt att skapa processer som är såpass lätta att kunden bibehåller en finansiell uthållighet samtidigt som man bevarar allas engagemang, intresse och fokus i utvecklingen.

 Nästan ingen elektronik idag går utan någon form av mjukvara i sig och allt fler hårdvaror är på något sätt anslutna till sin omgivning i form av appar till mobila plattformar eller serversystem.

Vi tror det är essentiellt att arbeta och bemästra mjukvara i alla dess former. Vare sig det handlar om embedded, PC, server eller mobil App-utveckling har vi en lösning för dig.

Genom att dra nytta utav våra IoT erfarenheter kan du skapa de bästa förutsättningarna för din produkts tillväxt på marknaden. Vi vässar dina erbjudanden med hög tillgänglighet, realtidsinformation och mobilitet.

APP & MJUKVARU
UTVECKLING

MEKANISK CAD &DESIGN

Som produktutvecklare vet vi vikten av att balansera form med funktion. Det yttre är det första bemötandet en användare får av en produkt.

Vi arbetar gärna med produkt designers som kan ge betydelse och en tanke bakom en formgivning. När tanken/formen är satt tar våra +ingengörer vid och arbetar med industriella CAD verktyg som för att i detalj formge din produkt inifrån och utåt.

Formsprutning av platsdetaljer, gjutning av metaller, vaccum-gjutning  och CNC bearbetning är att nämna ett par av de metoder som vi är vana att arbeta med.  Vi vet precis vad som behövs för att nå den perfekta balansen mellan hållbarhet, hållfasthet, känsla och vikt.

All utveckling medför risker. Vi arbetar aktivt med att mitigera risker genom att analysera och simulera så många aspekter av en produkt som möjligt.

 

Håller plastdetaljen för trycket? Strålar antennen jämt? Kan vi avleda värmen? Hur gör man den tyst? Hur kommer ljusbilden bli?Vart kommer detaljen brista först vid utmattning? - Det är en av många frågeställningar som vi kan besvara.
 

Att ställa ovan frågor och besvara dem är att utveckla medvetet. Medveten utveckling ger hjälper dig undvika dyra misstag och skapa en vass  och genomtänkt produkt. 

SIMULATION
&ANALYSER

MEKANISKA

PROTOTYPER

I vår maskinpark kan vi göra det mest. Vi har laserskärare, 3d skrivare, CNC maskiner, plasmaskär, pulverlackning, svets, vacuum-gjutning, formsprutning av smådetaljer m.m

Steget från idé till att ha något fysiskt är kort hos oss.

 

Vi tror det är superviktigt att en idé förverkligas fort och ger dig möjlighet att känna produkten i handen.  

Konkurrenskraft är att iterera och experimentera snabbt och ofta.

Lust att experimentera själv? Som kund har du fri tillgång till vår maskinpark  och kan låta kreativiteten flöda.  

En förlängning och central del av vår maskinpark innefattar utrustningen för att tillverka serier för prototyp och försäljning.

Vi är en av få i Sverige som innehar en komplett produktionslina som tillåter oss producera prototypserier, nollserier och småserier snabbt och ofta. Just in time på riktigt.

Det ger oss erfarenhet kring vad som krävs inför en större produktion men ger även dig flexibilitet att smygstarta försäljning av produkter på ett kostnadseffektivt sätt utan att behöva befatta dig med de kostnader och risker som innefattas i att preparera och överföra kunskapen för produktion. 

 

Hos oss finns inga trösklar från prototyp till produktion.

KRETSKORTS

PROTOTYPER

TEST & KVALITETS

SYSTEM

Första intrycket är allt för viktigt för att generalisera.  Vi värdesätter produktens kvalitets- och funktionskontroller högt och tar väl hand om den genererade data.

Kvalitetsmjukvara med spårbarhet ner till individuella kretskort för kontinuerlig optimering och för minskning av returerna.

Allt för många gånger har vi sett hur företag investerar mycket i sina produktionstestsutrustning utan att egentligen ta tillvara på det som kommer ut ur investeringen - testresultaten. Förutom att sätta en godkänd/underkänd stämpel på varje enskild produkt så kan resultatdata berätta mycket om produkten, produktionsprocessen och möjliga förbättringar i processer och i produkten.

Innovation är ingenting värt utan en vettig säljstrategi och faktiska kunder som man kan sälja till.

Lika väl som vi älskar utvecklingen av teknik är vi engagerade och intresserade i strategier och säljaspekterna för en verksamhet.  

Vi utvecklar inte för konsulttimmarnas skull. Vi utvecklar för att fantastisk idé skall bära frukt i verkligehten. För att ta oss an ett projekt är det en central del att vi själva tror på din idé  och din verksamhet.

Vi har ett gediget baggage av erfarenheter kopplade mellan produkter, personer, verksamheter och hur de lyckats på marknaden. Med tiden har vi lärt oss att snabbt genomlysa vilka sammansättningar som funkar.

AFFÄRS-UTVECKLING